PREZENTARE PROIECT

“CRESTEREA COMPETITIVITATII SC TEMPEST COM SRL
PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE”

 

            SC TEMPEST COM SRL, cu sediul in Municipiul Piatra Neamt, Str. Privighetorii, nr.16, bloc B11, scara B, etaj 1, ap. 17, Judetul Neamt, deruleaza incepand cu data de 27.04.2021 proiectul „Cresterea competitivitatii SC TEMPEST COM SRL prin achizitia de echipamente noi si performante”, cod SMIS 134716, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020.

            Acest proiect se implementeaza pe o perioada de 9 luni, respectiv intre 27.04.2021 si 31.01.2022.
Prin proiect se achizitioneaza echipamente tehnologice de ultima generatie specifice activitatii de productie material publicitar, echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie si se creeaza 1 nou loc de munca.

            Implementarea acestui proiect va avea ca impact dezvoltarea economica durabila locala, prin consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul productiei de material publicitar, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii firmei si alinierii la standardele europene si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca.

            Proiectul se implementeaza in Municipiul Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr. 18, parter, Judetul Neamt.

         Valoarea totala a proiectului este de 433.068,36 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de: 247.442,83 lei din FEDR si 43.666,38 lei din bugetul national.

          Pentru mai multe informatii despre derularea proiectului va rugam sa contactati SC TEMPEST COM SRL – Piatra Neamt, strada Petru Movila, nr. 18, parter, Judetul Neamt, e-mail: office@volumetrix.ro, persoana de contact Grasu Dragos-Petru, Manager Proiect in echipa de implementare a proiectului, telefon: 0721 144770.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei